Офіційні правила проведення рекламної - Акції «Сертифікат на шопінг» від БФ «Таблеточки»

 1. 1Офіційні правила проведення рекламної- Акції «Сертифікат на шопінг» від БФ«Таблеточки»
  1. ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ЦИХ ПРАВИЛАХ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

  У цих Правилах, якщо інше не зазначено у додатках до Правил, застосовуються

  терміни, які мають таке значення:

  Акція – рекламна Акція «Сертифікат на шопінг» від БФ «Таблеточки», що

  проводиться з метою публічного збору пожертв для цілей, передбачених Статутом

  БФ «Таблеточки» (ідентифікаційний код юридичної особи: 38805429). Статут БФ

  «Таблеточки» розміщений за посиланням: https://tabletochki.org/wpcontent/

  uploads/2019/04/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82.pdf

  Акція проводиться у вигляді серії розіграшів серед фізичних осіб, які здійснили

  безоплатну передачу коштів у власність БФ «Таблеточки» на цілі, передбачені

  Статутом, на інтернет-платформі https://rivermall.tabletochki.org/, що проводяться

  згідно з умовами цих Правил.

  Учасник Акції – фізична особа, яка відповідає вимогам та належним чином

  виконала всі умови участі в Акції, зазначені в Розділі 3 даних Правил.

  Переможець Акції – учасник Акції, який в порядку, передбаченому цими

  Правилами, набув право на отримання Подарунку.

  Резервний Переможець Акції – Учасник Акції, який в порядку, передбаченому

  цими Правилами, набув право на отримання Подарунку у випадку, якщо

  Переможець Акції відмовився від отримання Подарунку або у випадку

  неможливості встановити зв’язок із Переможцем Акції за номером телефону, що

  зазначений Учасником Акції як актуальний на інтернет-платформі

  https://rivermall.tabletochki.org/, або в разі, якщо Переможець Акції не виконає умови

  Розділі 7 цих Правил.

  Подарунок – Подарунковий сертифікат номіналом 10 000 гривень на шопінг у ТРЦ

  «River Mall» (м. Київ, Дніпровська набережна, 12). На кожному Етапі проведення

  Акції розігрується 2 Подарункові сертифікати номіналом 10 000 гривень кожен на

  шопінг у ТРЦ «River Mall».

  Місце проведення Акції – інтернет-платформа https://rivermall.tabletochki.org/

  Етапи проведення Акції – певний проміжок часу, протягом якого Учасники Акції

  можуть підтвердити участь в Акції конкретного подарунку, в останній день етапу

  2

  відбувається вибір Переможця Акції. Акція проводиться у декілька етапів протягом

  усього періоду проведення Акції.

  Період проведення Акції – з 10 годин 00 хвилин 13 серпня 2020 року до 17 години

  30 хвилин 30 грудня 2020 року за Київським часом.

  1. ЗАМОВНИК, ОРГАНІЗАТОР, ВИКОНАВЕЦЬ ТА ПАРТНЕР АКЦІЇ

  2.1 Замовник Акції – Благодійний фонд «Таблеточки» (ідентифікаційний код

  юридичної особи: 38805429) (далі за текстом – «Замовник»).

  2.2 Організатор та Виконавець Акції – Товариство з обмеженою

  відповідальністю «АРТМАЙС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 40847578,

  місцезнаходження: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, оф. 708 (далі за текстом

  – «Організатор»).

  2.3 Партнер Акції – Товариство з Обмеженою Відповідальністю «Інформаційне

  Агентство «Вільна Україна» (ідентифікаційний код юридичної особи: 31723303,

  місцезнаходження: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, буд. 12), (далі за текстом

  – «Партнер»).

  1. УЧАСНИКИ АКЦІЇ

  3.1. Учасником Акції може бути дієздатний громадянин України у віці від 18 років,

  який зробив благодійний внесок або благодійні внески на інтернет-платформі

  https://rivermall.tabletochki.org/ в сумі, що дорівнює або перевищує 200 грн. та

  підтвердив свою участь в Акції.

  3.2. Не визнаються Учасниками Акції та не можуть брати участь в ній засновники,

  учасники, члени та працівники Організатора та/або Замовника та/або Партнера ,

  члени їхніх сімей першого та другого ступеня споріднення (батьки, чоловік або

  дружина, діти, в тому числі усиновлені, рідні брати та сестри, баба та дід з боку

  матері і з боку батька, онуки).

  3.3. Організатор Акції не зобов’язаний перевіряти правоздатність та/або

  дієздатність Учасників Акції під час здійснення ними благодійного внеску та

  підтвердження участі на сайті.

  3.4. Організатор Акції залишає за собою право формування остаточного переліку

  Учасників Акції, згідно з умовами, визначеними у даному Розділі 3 Правил.

  1. УМОВИ УЧАСТІ У АКЦІЇ

  3

  4.1. Для того, щоб взяти участь в Акції Учаснику Акції, який відповідає вимогам

  Розділу 3 цих Правил, необхідно:

  а) Зробити благодійний внесок на інтернет-платформі https://rivermall.tabletochki.org/ в

  сумі, що дорівнює або перевищує суму 200 грн.

  б) Зареєструватись у проведенні Акції і тим самим підтвердити своє бажання брати

  участь в Акції та набути шанс отримати Подарунок шляхом заповнення анкети на

  інтернет-платформі https://rivermall.tabletochki.org/.

  4.2. Один благодійний внесок на суму 200 грн., дає право участі в Акції та надає

  один шанс на виграш Подарунку під час проведення конкретного етапу Акції.

  Кількість благодійних внесків – необмежена.

  4.3. Участь в Акції – безкоштовна. Подарунки Акції не формуються за рахунок

  благодійних внесків Учасників Акції. Замовник/Організатор Акції не отримують

  винагороду від Учасників Акції за їхню участь в Акції. Акція не є азартною грою,

  лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці Правила не є

  публічною обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу.

  4.4. Передача прав Учасника Акції іншим особам не допускається. Будь-яке

  порушення з боку Учасника Акції даних Правил Акції, є підставою для позбавлення

  його права участі в Акції.

  4.5. Учасники Акції під час участі у Акції зобов’язуються:

  • Дотримуватися вимог даних Правил Акції та норм чинного законодавства

  України;

  • Надавати повні, коректні та достовірні відомості, вказані у даних Правилах

  Акції;

  • Свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам

  Акції;

  • Не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі Учасника у Акції.

  4.6. Шляхом проставлення відмітки у відповідному полі та за умови

  підтвердження участі в Акції, Учасник підтверджує свою згоду на обробку

  персональних даних відповідно до умов, викладених у цих Правилах. Учасник Акції

  розуміє та погоджується, що без здійснення обробки його персональних даних,

  його участь в Акції неможлива. .

  4.7. Учасник Акції, що не погоджується з умовами даних Правил Акції та/або

  відмовився від надання згоди на обробку його персональних даних, втрачає право

  на подальшу учать у Акції.

  4

  4.8. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних, наданих для участі у

  Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Акції, є порушенням

  Правил Акції та позбавляє такого Учасника Акції права на подальшу участь у Акції та

  звільняє Замовника/Організатора/Партнера Акції від будь – яких зобов’язань перед

  таким Учасником Акції.

  4.9. У випадку порушення Учасником Акції обов’язків, вказаних у даних Правилах,

  що спричинило настання у Організатора /Замовника/Партнера Акції збитків,

  Учасник Акції зобов’язаний відшкодувати такі збитки у повному обсязі.

  4.10. Учасники Акції діють особисто, від свого імені, добровільно і самостійно.

  Учасники Акції беруть на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов’язаних з

  можливою участю в Акції.

  1. ПОРЯДОК ТА СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ

  5.1. Інформування про умови Акції згідно даних Правил здійснюється

  такими шляхами:

  • розміщення на інтернет-платформі https://rivermall.tabletochki.org/
  • надання відповідної інформації у разі звернення учасника Акції до контакт-

  центру Організатора

  • розміщення у соціальних мережах Facebook та Instagram на офіційних

  сторінках Замовника та Партнера Акції.

  5.2. Дані Правила, а також передбачена в Розділі 5 даних Правил інформація

  можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку

  проведення Акції шляхом їх затвердження Організатором та інформування будь-

  яким із способів, зазначених у п. 5.1. Правил.

  1. ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ.

  6.1. Акція проводиться такими етапами:

  Етап №1 триває з 10:00 13 серпня 2020 року по 15:00 27 серпня 2020 року.

  Реєстрація припиняється о 15:00 27 серпня 2020 року.

  Дата та час визначення Переможця – 17:30 27 серпня 2020 року.

  Етап №2 триває з 15:01 27 серпня 2020 року по 15:00 10 вересня 2020 року.

  Реєстрація припиняється о 15:00 10 вересня 2020 року.

  Дата та час визначення Переможця – 17:30 10 вересня 2020 року.

  Етап №3 триває з 15:01 10 вересня 2020 року по 15:00 26 вересня 2020 року

  Реєстрація припиняється о 15:00 26 вересня 2020 року.

  Дата та час визначення Переможця – 17:30 26 вересня 2020 року.

  Етап №4 триває з 15:01 26 вересня 2020 року по 15:00 8 жовтня 2020 року

  Реєстрація припиняється о 15:00 8 жовтня 2020 року.

  Дата та час визначення Переможця – 17:30 8 жовтня 2020 року.

  Етап №5 триває з 15:01 8 жовтня 2020 року по 15:00 22 жовтня 2020 року

  Реєстрація припиняється о 15:00 22 жовтня 2020 року.

  Дата та час визначення Переможця – 17:30 22 жовтня 2020 року.

  Етап №6 триває з 15:01 22 жовтня 2020 року по 15:00 5 листопада 2020 року

  Реєстрація припиняється о 15:00 5 листопада 2020 року.

  Дата та час визначення Переможця – 17:30 5 листопада 2020 року.

  Етап №7 триває з 15:01 5 листопада 2020 року по 15:00 19 листопада 2020 року

  Реєстрація припиняється о 15:00 19 листопада 2020 року.

  Дата та час визначення Переможця – 17:30 19 листопада 2020 року.

  Етап №8 триває з 15:01 19 листопада 2020 року по 15:00 3 грудня 2020 року

  Реєстрація припиняється о 15:00 3 грудня 2020 року.

  Дата та час визначення Переможця – 17:30 3 грудня 2020 року.

  Етап №9 триває з 15:01 3 грудня 2020 року по 15:00 17 грудня 2020 року

  Реєстрація припиняється о 15:00 17 грудня 2020 року.

  Дата та час визначення Переможця – 17:30 17 грудня 2020 року.

  Етап №10 триває з 15:01 17 грудня 2020 року по 15:00 30 грудня 2020 року

  Реєстрація припиняється о 15:00 30 грудня 2020 року.

  Дата та час визначення Переможця – 17:30 30 грудня 2020 року.

  6.2. Дата та час визначення Переможця Акції рендомним шляхом анонсуються в

  Місці проведення Акції та у соціальних мережах Facebook та Instagram на офіційних

  сторінках Замовника та Партнера Акції.

  6.3. Дата та час визначення Переможця Акції можуть змінюватись, про що

  анонсується в Місці проведення Акції та у соціальних мережах Facebook та

  Instagram на офіційних сторінках Замовника та Партнера Акції.

  1. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ /РЕЗЕРВНОГО ПЕРЕМОЖЦЯ

  6

  7.1. Обрання Переможця та Резервного Переможця відбувається серед всіх

  зареєстрованих Учасників Акції відповідного Етапу рендомним шляхом (за

  допомогою сайту random.org).

  7.2. Результати розіграшу будуть опубліковані в Місці проведення Акції.

  7.3. Учасник Акції, якого обрано Переможцем відповідно до вимог цього Розділу

  отримує сповіщення про перемогу від Організатора дзвінком на вказаний при

  реєстрації мобільний номер телефону протягом десяти хвилин після проведення

  процедури визначення Переможця Акції. Кількість спроб зв’язатися з Переможцем

  Акції не може бути більше 3 (трьох) дзвінків протягом 5 (п’яти) хвилин. Якщо

  Переможець Акції не відповідає на 3 (три) телефонних дзвінка, здійснені як

  зазначено в цьому пункті вище, право на отримання Подарунку переходить до

  наступного за списком Резервного Переможця Акції. В такому разі Організатор

  здійснює інформування такого Резервного Переможця Акції згідно положень цього

  пункту вище. Якщо Резервний Переможець Акції також не відповідає на 3 (три)

  телефонних дзвінка, здійснені як зазначено в цьому пункті вище, право на

  отримання Подарунку знову розігрується серед всіх зареєстрованих Учасників Акції

  рендомним шляхом (за допомогою сайту random.org). Організатор протягом 2

  (двох) робочих днів після визначення Переможця Акції складає Протокол розіграшу

  Подарунку та направляє електронною поштою сканкопію для підписання

  Переможцю Акції.

  7.4. Після прийняття дзвінка потенційному Переможцю/Резервному Переможцю

  надається 15 (п’ятнадцять) хвилин щоб надіслати Організатору на офіційну

  електронну адресу Організатора: [email protected] або на месенджер Viber за

  номером телефону +38 066 260 04 06:

  1. a) Сканкопію усіх сторінок паспорту громадянина України
  2. b) Сканкопію довідки про присвоєння індивідуального податкового номера

  (реєстраційного номеру облікової картки фізичної особи – платника

  податків).

  1. c) Сканкопію листа із зазначеним ідентифікаційним номером транзакції

  сплаченого благодійного внеску.

  7.5. Відмова від надання зазначених вище документів, надання їх пізніше

  вказаного строку, надання документів, що мають ознаки фальсифікації, надання

  неповних / нерозбірливих документів позбавляє такого Учасника Акції права на

  отримання Подарунку Акції та вважається, що такий Учасник Акції добровільно

  відмовився від отримання Подарунку.

  7

  7.6. У випадку, якщо Переможець відмовився від отримання Подарунку в

  порядку, зазначеному в п. 7.5, Організатор зв’язується з Резервним Переможцем та

  виконує усі дії, зазначенні у п.7.3. цих Правил вже стосовно Резервного

  Переможця.

  7.7. Організатор знову проводить визначення Переможця та Резервного

  Переможця рендомним шляхом (за допомогою сайту random.org), у випадку коли

  попередній Переможець та Резервний Переможець відмовились від отримання

  Подарунку в порядку, зазначеному в п. 7.3.- 7.6. цих Правил.

  7.8. Передача Подарунку здійснюється виконанням таких двох дій:

  7.8.1. Організатор надсилає Переможцю електронний Подарунковий сертифікат на

  електронну пошту.

  Організатор перераховує кошти номіналу вартості Подарунку (10 000

  гривень) на банківський рахунок Переможця двома платежами по 5 000

  гривень кожний протягом 2 (двох) місяців з дати оприлюднення результатів

  Акції. Для можливості перерахування коштів Переможець повинен надати

  Організатору довідку про відкриття карткового рахунку (IBAN) протягом п’яти

  робочих днів з дати оприлюднення результатів Акції.

  7.8.2. Перший платіж здійснюється Переможцю протягом 5 (п’яти) робочих днів з

  моменту надання довідки про відкриття карткового рахунку (IBAN).

  7.9. Переможець не має права знімати кошти, отримані у порядку п.7.8.2. цих

  Правил, з банківського рахунку у будь-який спосіб та/або витрачати такі кошти на

  інші цілі, ніж шопінг та послуги у ТРЦ «River Mall». Розрахунок за шопінг та послуги

  у ТРЦ «River Mall» повинен здійснюватися виключно за допомогою банківської

  картки (банківського рахунку) Переможця, на яку було зроблено перерахування

  Організатором Акції.

  7.10. Протягом тридцяти днів з дати отримання кожного з платежів на свій

  банківський рахунок Переможець зобов’язаний надати Організатору звіт у вигляді

  банківської виписки та/або фотографій чеків (надалі – Звіт) щодо здійснених

  покупок та|або отриманих послуг в ТРЦ «River Mall», сплачених банківською

  карткою (з банківського рахунку), на яку було зроблено перерахування відповідно

  до п.7.8.2 цих Правил.

  7.11. Наступне за першим перерахування здійснюється виключно після надання

  звіту, передбаченого п.7.10. Правил.

  8

  7.12. В разі, якщо Переможець не може довести, що здійснив покупки чи сплату

  послуг у ТРЦ «River Mall» з банківського рахунку, на який було здійснено

  перерахування відповідно до п.7.8.2 цих Правил, він втрачає своє право на другий

  транш перерахування Подарунку.

  7.13. З моменту отримання Переможцем Подарунку Організатор Акції не несе

  відповідальність за випадки втрати можливості використання Подарунку

  Переможцем Акції через обставини, які не залежать від Організатора.

  7.14. Оподаткування Подарунку здійснюється відповідно до чинного

  законодавства України. Податковим агентом є Організатор.

  7.15. Переможець Акції приймає офіційні умови Акції.

  7.16. Учасник, що став Переможцем Акції, не може передавати Подарунок третім

  особам.

  1. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

  8.1. Організатор не несе жодної відповідальності за достовірність наданої

  Учасником Акції інформації та залишає за собою виключне право на відмову на

  участь у Акції будь-якій особі, що надала про себе недостовірну інформацію.

  8.2. Беручи участь в Акції, її Учасники погоджуються з тим, що у разі оголошення

  їх Переможцями, що мають право на отримання Подарунку, їхні імена та

  фотографії можуть бути оголошені та використані Організатором та Партнером

  Акції в друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, на сайті та в соціальних мережах на

  офіційних сторінках Організатора, Замовника та Партнера Акції, і таке використання

  є безкоштовним і не підлягає компенсації у будь-якому вигляді.

  8.3. Готівкова та/або будь-яка інша компенсація Подарунку не видається. Заміна

  Подарунку будь-яким іншим благом не допускається. Подарунок обміну та

  поверненню не підлягає.

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРА

  9.1. Організатор залишає за собою право змінити дату проведення розіграшу та

  визначення Переможця. Інформацію про змінену дату визначення Переможця

  можна буде дізнатися в Місці проведення розіграшу.

  9.2. Організатор Акції не несе відповідальність за неможливість отримання

  Подарунку Учасником Акції по будь-яким причинам, які не залежать від

  9

  Організатора, у т.ч. з причини зазначення Учасником Акції неправильних/або

  неповних даних тощо, які необхідні для прийняття участі в Акції. При цьому, такий

  учасник Акції позбавляється права на отримання від Організатора Акції будь-якої

  компенсації.

  9.3. Організатор Акції не несе відповідальності відносно майбутнього

  використання Подарунку та за неможливість скористатись ним з будь-яких причин.

  1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

  10.1. У разі виникнення будь-яких спорів стосовно тлумачення умов проведення

  Акції офіційним визнається тлумачення Організатора Акції, яке є остаточним і

  обов’язковим для всіх осіб/Учасників Акції та не підлягає оскарженню. Рішення

  Організатора з усіх питань, пов’язаних із проведенням Акції, вважаються

  остаточними, такими, що не підлягають оскарженню й поширюються на всіх

  Учасників Акції.

  10.2. Замовник/Організатор/Партнер не несуть відповідальності у разі настання

  форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-

  якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діє на території

  проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Замовника/Організатора

  обставини.

  10.3. У разі оголошення Кабінетом Міністрів Україні карантинних заходів у період

  проведення Акції та обмежень у роботі торгівельно-розважальних центрів Києва

  період використання Подарункового сертифікату буде подовжено на період

  закриття ТРЦ, але не пізніше ніж 28 лютого 2021 року.

  10.4. Замовник/Організатор не несуть відповідальності за неможливість

  отримання Подарунку Учасником Акції з будь-яких причин, що не залежать від

  Організатора. При цьому, такий Учасник не має права на отримання від

  Організатора будь-якої компенсації.

  10.5. Замовник/Організатор не несуть будь-якої відповідальності: щодо

  подальшого використання Подарунку Учасниками Акції після їх отримання, жодних

  гарантійних зобов’язань щодо якості товарів/послуг, що надані третіми особами, а

  також за можливі наслідки їх використання.

  10.6. Замовник не вступає у будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб

  Учасниками Акції і прав на отримання Подарунку. Замовник не бере на себе

  відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках стосовно

  проведення цієї Акції.

  10

  10.7. Згідно з вимогами ст. 634 ЦК України про договори приєднання, а саме, щодо

  змоги укладання такого договору шляхом приєднання однієї сторони до

  запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники погоджуються з цими

  Правилами Акції та зобов’язуються їх виконувати.

  10.8. Ці Правила є попереднім договором, і у випадку відмови від виконання цих

  Правил Акції, Переможці втрачають право на отримання Подарунку.

  10.9. Всі результати Акції є остаточними і оскарженню не підлягають.

  1. УМОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

  11.1. Володілець персональних даних: Благодійний фонд «Таблеточки»,

  ідентифікаційний код юридичної особи 38805429; адреса: 01010, м.Київ,

  Печерський район, вул. Омеляновича-Павленка, буд. 4/6 інше, поверх 14; адреса

  електронної пошти: [email protected]; контактний номер телефону:

  +380674648774.

  11.2. Склад та зміст персональних даних:

  Категорія персональних даних

  Мета

  Прізвище, ім’я Учасника

  Надається Учасником для його

  ідентифікації під час проведення Акції з

  метою визначення Переможця

  ID транзакції з оплати благодійного

  внеску

  Збирається володільцем для

  ідентифікації Учасника та встановлення

  відповідності між платежем і ім’ям

  Учасника під час проведення Акції з

  метою визначення Переможця

  Адреса електронної пошти Надається Учасником Акції для

  надсилання йому підтвердження участі

  Мобільний номер Надається Учасником для його

  ідентифікації як Переможця Акції

  Скан-копія паспорту, що підтверджує

  особу та громадянство

  Надається Учасником для його

  ідентифікації як Переможця Акції

  11

  Скан-копія довідки реєстраційного

  номеру облікової картки фізичної особи

  – платника податків

  Надається Учасником для його

  ідентифікації як Переможця Акції

  Скан-копія довідки про відкриття

  банківського рахунку

  Надається Переможцем для здійснення

  переказу коштів на його рахунок

  10.3. Дії, які вчиняються із персональними даними:

  Збір, систематизація, поширення (у тому числі у вигляді передачі третім особам та

  здійснення публічного показу за допомогою засобів онлайн-трансляції перебігу

  визначення Переможця), використання, знищення.

  10.4. Передача даних третім особам

  Facebook Inc. (Facebook, Instagram) – для маркетингових заходів на підставі згоди

  Учасника.

  10.5 Зберігання даних

  Дані Учасників зберігаються до моменту визначення Переможця або Резервного

  переможця, за винятком імен та електронних адрес Учасників, які зберігаються

  Володільцем даних і можуть бути використані для інформаційних повідомлень.

  Дані Переможця зберігаються до моменту здійснення повної виплати Подарунку,

  за винятком даних, які підлягають зберіганню на підставі закону.

  10.6. Розпорядник даних:

  Організатор Акції: Товариство з обмеженою відповідальністю «АРТМАЙС»;

  ідентифікаційний код юридичної особи: 40847578; адреса: 01133, м.Київ,

  Печерський район, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7 оф. 220.

  .__